PROPOSEM

ACCESSIBILITAT

El concepte d’accessibilitat universal i disseny per a tothom supera la limitació tradicional de vincular la idea d’accessibilitat únicament als col·lectius de persones amb discapacitat per implicar a tota la societat en el projecte de construir una societat de serveis accessibles a tothom.

Plantegem els anàlisis d’accessibilitat des d’una òptica positiva, fugint de semàfors i acompanyant i formant al nostre interlocutor en el canvi i ajudant-lo a valorar la feina realitzada.

CAMINABILITAT

Els estudis de caminabilitat ens ajuden a cartografiar i parametritzar les sensacions que transmeten els carrers quan caminem per ells.

Els carrers han de ser utilitzats. Si no és així corren el risc de convertir-se justament en el contrari d’allò per al que van ser concebuts.

L’objectiu de l’anàlisi de caminabilitat ha de ser recopilar totes aquelles dades que, mitjançant la seva combinació, puguin proporcionar els indicadors necessaris que permetin a tècnics i polítics entendre i gestionar la seva realitat urbana. Traduir les experiències dels ciutadans en dades mesurables. Orientar els responsables municipals en la presa de decisions.

Realitzar una anàlisi de caminabilitat en una ciutat és una manera de respondre a les expectatives dels seus ciutadans.

Han confiat en nosaltres

CONTACTA

Telf: 936 243 615
Carrer Hospital 51, 1-1. 08001.
Barcelona.

Calle Tudela 20, 5-1. 31003.
Pamplona.